Nazwa usługi: Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach
   
Kogo dotyczy: osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów i lasów, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, gruntów i lasów, użytkowników wieczystych gruntów i lasów, posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części oraz gruntów i lasów, posiadaczy gruntów na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613)
Ustawa
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
Inne
Uchwała Nr XVI/106/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane dokumenty: dokumentacja budowlana – projekt budowlany domu mieszkalnego, dokument stwierdzający własność nieruchomości - akt notarialny, umowa kupna, umowa na dzierżawę nieruchomości.
  • Wymagane załączniki: pełnomocnictwo w przypadku jeśli wnioskodawca działa na rzecz i w imieniu innego podmiotu z załączonym potwierdzeniem dokonania zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo
   
Opłaty: Opłaty:
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17, 00 zł
Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy wnieść na konto: Urzędu Miejskiego w Wyszkowie 07 – 200 , ul. Aleja Róż 2
25 8931 0003 0002 2233 2039 0003
   
Czas realizacji: bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie do SKO w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 398