Nazwa usługi: Złożenie deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny
   
Kogo dotyczy: osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości i obiektów budowlanych, posiadaczy samoistnych nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkowników wieczystych gruntów, posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r., Nr 95, poz. 613)
Ustawa
Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r., Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60, z późn. zm.)
Inne
Uchwała Nr XVI/106/11 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 27 października 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2012.


   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wymagane dokumenty: - dokumentacja budowlana – projekt  budowlany domu mieszkalnego, - dokument stwierdzający własność  nieruchomości - akt  notarialny, umowa kupna, - umowa na dzierżawę nieruchomości
  • Wymagane załączniki: pełnomocnictwo w przypadku jeśli wnioskodawca działa na rzecz  i w imieniu innego podmiotu z załączonym potwierdzeniem dokonania zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo Opłaty:
   
Opłaty: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17, 00 zł   Opłatę skarbową za zaświadczenie lub pełnomocnictwo należy wnieść na konto: Urzędu Miejskiego w Wyszkowie 07 – 200 , ul. Aleja Róż 2   25 8931 0003 0002 2233 2039 0003 Sposób dostarczenia dokumentów:
Elektronicznie, papierowo, papierowo i elektronicznie
   
Czas realizacji: bez zbędnej zwłoki
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie do SKO w Ostrołęce za pośrednictwem Burmistrza Wyszkowa
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 398