Nazwa usługi: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
   
Kogo dotyczy: Podmiotu wnioskującego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i dla osób prawnych.
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613, z późn. zm.)
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych
  • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla osób prawnych)
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
   
Opłaty: 17 zł
   
Czas realizacji: 7 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 398