Lista spraw

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od dowolnego organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta, miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście w siedzibie organu...

Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące decyzją administracyjną.

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Miejski w Wyszkowie
Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
tel. +48 (29) 743 77 03
fax. +48 (29) 742 42 09
e-mail:gmina@wyszkow.pl 

Sposób dostarczenia dokumentów:
Elektronicznie/papierowo/pap...