Lista spraw

Zameldowanie osoby na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące decyzją administracyjną.

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd Miejski w Wyszkowie
Wydział Ogólny i Spraw Obywatelskich
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
tel. +48 (29) 743 77 03
fax. +48 (29) 742 42 09
e-mail:gmina@wyszkow.pl 

Sposób dostarczenia dokumentów:
Elektronicznie/papierowo/pap...

Zaświadczenie o zameldowaniu lub wymeldowaniu

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku uzyskanie zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu.