Lista spraw

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Ustalenie numeru porządkowego budynku

Złożenie deklaracji: na podatek od nieruchomości, na podatek rolny, na podatek leśny

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd  Miejski  w  Wyszkowie
Aleja  Róż 2
07 – 200  Wyszków
tel. + 48 / 29 742 42 01
fax. + 48 / 29 742 42 09
e-mail: gmina@wyszkow.pl

Złożenie informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach

Jednostka świadcząca usługi:
Urząd  Miejski  w  Wyszkowie
Aleja  Róż 2
07 – 200  Wyszków
tel. + 48 / 29 742 42 01
fax. + 48 / 29 742 42 09
e-mail: gmina@wyszkow.pl

Sposób dostarczenia dokumentów:
Elektronicznie, papierowo, papierowo i elektronicznie